sevdelin
Севделин Атанасов, България, 1 Август, 1956
Пълно описание